תנאי שימוש

חוזה שירות ותקנון חברת SCLOUD
המספקת אחסון ושירותים מגוונים לאתרי אינטרנט.

הגדרות:

נותנת השירות: חברת Scloud מבית נ.ש. עוצמה ברשת בע"מ 516634235, טלפון: 052-7366221,

כתובת החברה: ז'בוטינסקי 9 בני ברק מגדלי הכשרת היישוב.

לקוח: המשתמש בשירותי חברת SCLOUD.

חתימת חוזה דיגטלית: רכישת חבילה באתר ואישור התקנון מהווה הסכמה לכל המובא להלן:

השירותים המוצעים בחברתנו: אחסון אתרים, טיפול בתקלות, ניקוי אתרים, אופטימיזציה, שירותי אחזקה שוטפים ותיקון פירצות אבטחה כמפורט להלן:

1.עלות חבילות האחסון המוצעות בחברתנו מפורטת באופן מלא תחת קטגוריית 'מחירים'. כל חבילה מיועדת לאתר אחד בלבד.

2. חברת SCLOUD שומרת לעצמה את הזכות לגבות סכום נוסף במקרה של נפח תעבורה מוגבר או התקנות שאינן כלולות בפירוט החבילה.

3. על אף האמור, חברת SCLOUD רשאית לבטל את השירות הניתן על ידה עקב הפרת תנאי השימוש. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או פיצוי מבלי לפגוע בזכויות החברה המאחסנת את האתרים בבעלותו בעקבות הפרה שאינה סבירה. זכויות החברה לקבל פיצוי או שיפוי בגין נזק ישיר או עקיף שיגרם לה בעקבות הפרת תנאי השימוש-ישמר.

4. מחירון חברת SCLOUD:
|שעת עבודה: 180 ש"ח
דמי הקמת חשבון אחסון: 300 ש"ח
חודש אחסון החל מ: 75 ש"ח
חברת SCLOUD שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון מעת לעת, הודעה מראש תשלח ללקוחות והתקנון יועדכן בהתאם.

5. המחירים המעודכנים באתר הינם ללקוחות חדשים המצטרפים לחברת SCLOUD.

6. התחייבות החברה: SCLOUD מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ולספק שירות רציף, אמין ואיכותי אולם אינה מתחייבת לשירות במידה והלקוח אינו משתף פעולה כמצופה ומעביר את הנתונים הנדרשים לטיפול רציף באתר.

7. חברת SCLOUD אינה אחראית לנתונים שהיו מאוחסנים על שרתי חברות גיבוי אחרות ועל השחתתם. החברה אחראית על האתרים מעת חתימת החוזה מול הלקוח כמפורט.

8. חברת SCLOUD שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות ללקוח בגין הפרת חוזה או שימוש חורג בצורה בלתי סבירה.

9. תביעות משפטיות: הלקוח יפטור את חברת SCLOUD מכל תביעה עתידית ויסכים לפצות אותה ו/או לפטור אותה מתביעות בגין מוצרים הנרכשים באתר או תוכנו. החברה אינה אחראית לתוכן המפורסם באתרים ומספקת שירותי אחזקה טכניים ואחסון אתרים בלבד.

10. אתרים המפרים זכויות יוצרים ישאו בהשלכות המשפטיות וחברת SCLOUD שאינה מעורבת כאמור בפרסום התוכן, מדיה וכו' באתרים, לא תהיה צד בתביעה. בנוסף, מוצרים פגומים, מזיקים, לא תקינים וכו' שימכרו באתרים אינם באחריות SCLOUD אלא באחריות המפרסמים בלבד. אין חובה לחברה לבדוק את תוכן האתרים לפני אחסון האתר.

11. כמפורט בשירותים הניתנים על ידי החברה, SCLOUD מבצעת גיבוי לאתרים ועם זאת, באחריות הלקוח לבצע גם כן גיבוי לאתרים שבבעלותו. במקרה של אובדן נתונים תעשה החברה את מירב המאמצים לשחזר את הנתונים באמצעות הכלים העומדים לרשותה.

12. כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת SCLOUD, מתאפשרת התקנה והפעלה של מערכת דיוור אלקטרוני. עם זאת, החברה מדגישה בזאת כי אינה אחראית להפצת SPAM או תוכן פוגעני. אין לחברה כל קשר לתוכן המופץ על ידי בעלי האתרים דרך הדיוור האלקטרוני ועל כן אינה צד בתביעות עתידיות.

13. תיתכן חסימה של טווחי IP ממדינות מסויימות בעולם על מנת לספק ללקוחות SCLOUD הגנה מיטבית כחלק מהשירות הניתן בחברתנו מפני מתקפות סייבר, פריצה לאתרים ופרסום הודעות זדוניות. אם הלקוח מתנגד לחסימות, עליו לפנות אלינו בכתב לצורך פתיחת החסימה תוך שהוא מבין את הסיכונים שבבקשתו. מנגד, יוכל הלקוח לפתוח גישה למדינות חסומות באופן עצמאי. מרגע פתיחת חסימות למדינות שנחסמו על ידי חברת SCLOUD, מתבטלת אחריות החברה.

14. חידוש שירותי האחסון תבוצע מידי חודש באופן אוטומטי. לביטול השירות על הלקוח ליצור קשר עם צוות SCLOUD בכתב עד שבעה ימים מיום חידוש החבילה.

15. חברת SCLOUD רשאית לערוך את תנאי השימוש והתקנון ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יובא בכתב תחת סעיף חוזה ותקנון האתר.

16. לקוחות שירות SCLOUD אינם מורשים להעתיק, לשכפל, להעביר זכויות או לעשות שימוש מסחרי בכל תוכן המובא באתר החברה.

17. לקוחות החברה מתחייבים שלא לעשות שימוש באתר SCLOUD או בתוכנה/ שירותים/ מידע למטרות בלתי חוקיות או אסורות. הזכות לשימוש בשירותי החברה כפופה לחוקי מדינת ישראל בלבד.

18. למען הסר ספק, לא יסופק שירות לאתר המכיל תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, מיניים או כאלה שיש בהם עבירה על החוק

19. הלקוח מתחייב לשתף פעולה להצלחת ההתקשרות עם חברת SCLOUD ולעמוד בסעיפי התקנון וההתקשרות.

20. המשתמש מצהיר בזאת כי בדק את תנאי השירות כמובא ומאשר את התקנון ותנאי השירות.

21. חברת SCLOUD או מי מטעמה פטורים מכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, בעקבות שימוש באתר. באם תתקבל תביעה נגד החברה, הלקוח ישפה את חברת SCLOUD במלוא הנזק לרבות הוצאות משפטיות.

22. חברת SCLOUD תאפשר ללקוח לבחור שם משתמש וסיסמא לממשק הניהול. שמירה על הפרטים באחריות הלקוח.

23. חברת SCLOUD לא תהיה אחראית על התקנת תוספים/ שינויים באתר שלא נעשו בידיעת ובשיתוף החברה.

24. ביטול עסקה יעשה בתוך שבעה ימים מיום חתימת ההסכם בין SCLOUD ללקוח. הפניה תעשה בכתב ולא יוחזרו דמי הקמת האחסון בסך 300 ש"ח.

25. במידה והלקוח לא יסדיר את התשלום בגין השירות אליו התחייב, יופסק השירות תוך ימים ספורים ואחרי שתשלח התראה ללקוח.

26. פרטיות: השירותים ב-SCLOUD דורשים מסירת פרטים אישיים כגון שם, דוא"ל, חברה, אמצעי תשלום וגישה לאתר הנמצא בבעלות הלקוח. אינך חייב למסור פרטים אלו על פי חוק אך עם זאת ידוע ללקוח כי אי מסירת פרטים או מסירת פרטים שגויים עשויה למנוע אחזקה ראויה הניתנת באמצעות צוות SCLOUD לאתר.

27. החברה מתחייבת בזאת לא להעביר את פרטי הלקוחות לצד שלישי לצרכי שיווק, מסחר ומכירות.

28. חברת SCLOUD אינה אחראית למידע אשר מועבר באמצעות האתר ובהחלטת הלקוח לצד שלישי.

29. בעת הצטרפותכם לשירות האחסון והאחזקה של חברת SCLOUD הינכם מצהירים כי הינכם בני 18 ומעלה. כל רישום מתחת לגיל זה מהווה הפרת חוזה מול חברת SCLOUD. בשימוש עבור צד שלישי עליכם להצהיר כי הינכם מוסמכים להתחייב בשמם על ההסכם הנ"ל.

30. מבלי לפגוע בזכויות: זמני העברת האתרים לאחסון SCLOUD יהיו כפי שקבוע בתקנון. זמן טיפול בתקלות עד 3 ימים כשחברת SCLOUD תעדכן את הלקוח באם יש צורך בטיפול ממושך יותר.

31. אספקת שירות: חברת Scloud מספקת שירותי אחסון בענן שמסופקים על בסיס מאמץ סביר וללא התיייבות כי תהיה זמינות מלאה כפי שמפורט בהסכם הנ"ל.
נציין כי חלק מהשירותים מסופקים לחברתנו באמצעות צד שלישי כמו שירותי תשתית וחיבור לרשת, חברות תוכנה וספקי האצה. במקרה וישנה תקלה בשירות התלויה בצד שלישי אין אנו נהיה אחראים ועם זאת נפעל לספק את השירות המיטבי בזמן מינימלי.