תשלום – מנוי חוב

שלום רב,

סה"כ לתשלום: 210 ש"ח לחודש