תשלום – חד פעמי

שלום רב

דרישת תשלום עבור תחזוקה ח"פ לפרויקט: 

סה"כ לתשלום: 450 ש"ח (כולל מע"מ)