תשלום – מנוי חוב

שלום רב,

דרישת תשלום עבור תחזוקה ח"פ לפרויקט: 

סה"כ לתשלום: 450 ש"ח (כולל מע"מ)